metamenu

Magister Vandaag

Hero

Afstudeervoorstelling

Klik hier voor meer informatie.

Bijlagen Privacyreglement

Bijlagenoverzicht:

Bijlage I                    Register van verwerkingsactiviteiten

Bijlage II                  Lege positie

Bijlage III                 Protocol gebruik van e-mail, ICT en sociale media

Bijlage IV                 Protocol gebruik van camera- en videobeelden

Bijlage V                  Geheimhoudingsverklaring

Bijlage VI                 Regeling taken en verantwoordelijkheden Functionaris Gegevensbescherming

Bijlage VII                Lege positie

Bijlage VIII               Passende technische en organisatorische maatregelen

Bijlage IX                 Modelantwoord op een verzoek ex artikel 15 AVG (leerlingen/personeel)

Bijlage X                  Privacy statement bezoekers website

Bijlage XI                 Verwerkersovereenkomst algemeen

Bijlage XII                Verwerkersovereenkomst digitale leermiddelen

Bijlage XIII               Handboek datalekken

 

  Contact

Het Amsterdams Lyceum 
Valeriusplein 15
1075 BJ Amsterdam
telefoon: 020 - 574 77 44
e-mail: het@amsterdamslyceum.nl

volg ons ook op Volg ons op Twitter Volg ons op facebook